Hvad er FlexLeasing?

Leasing på periodeafgift / flexleasing:

Leasing på periodeafgift, også kaldet flexleasing, er en type finansiering, der ofte anvendes i forbindelse med leasing af biler i den dyre ende af mellemklassen og i luksusklassen.

Finansiering af biler ved denne form for leasing baserer sig på, at leasingselskabet stiller bilen til rådighed for leasingtager i leasingperioden. I stedet for at indbetale den fulde registreringsafgift for køretøjet, indbetaler leasingselskabet registreringsafgift til SKAT for den aftalte leasingperiode.

Periodeafgiften:
Registreringsafgiften der indbetales for den aftalte køreperiode afhænger af køretøjets alder og beregnes på baggrund af følgende afgiftssatser fastsat af SKAT:

Køretøjets alder: Afgiftssats:
0 – 3 mdr. gammel 2% pr. måned af køretøjets fulde registreringsafgift
3 – 36 mdr. gammel 1% pr. måned af køretøjets fulde registreringsafgift
over 36 mdr. gammel 0,5% pr. måned af køretøjets fulde registreringsafgift
Udover den beregnede afgift, beregner SKAT sig et rentetillæg som beregnes af restafgiften. Rentetillægget fastsættes af SKAT hvert halve år og udgør for 1. halvår 2015 3,6% p.a. beregnet af restafgiften.

Link til SKATs hjemmeside, hvor lovgivning og bestemmelser om leasing på periodeafgift er nærmere beskrevet: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234543.

Hvorfor er leasing på periodeafgift en god ide:

Køretøjer som er finansieret på periodeafgift, kræver en væsentligt mindre kapitalbinding i forhold til køb af et tilsvarende køretøj på fuld dansk afgift. Køretøjet indkøbes af leasingselskabet uden dansk registreringsafgift og moms, og forrentningsgrundlager er derved væsentligt lavere. Et køretøj finansieret på disse leasingvilkår vil kræve en kapitalbinding på mellem 20 og 30%. Leasing på periodeafgift er velegnet til køretøjer med en høj anskaffelsespris og til leasingtagere med et stort kørselsbehov. Da køretøjet finansieres uden danske afgifter, vil den årlige afskrivning på køretøjet være væsentligt mindre i forhold til et køretøj fuld dansk afgift. Leasingtager har ved aftalens udløb ret til, at:

  • Forlænge leasingaftalen
  • Anvise en køber til køretøjet til den aftalte scrapværdi
  • At indbetale restafgiften på køretøjet, og derved få køretøjet registreret på fuld afgift

Krav til leasingaftalen:

Aftale om leasing på periodeafgift kan indgås af personer og virksomheder der er registreret som værende bosiddende i Danmark. Køretøjet skal være indregistreret på danske nummerplader og der skal betales sædvanlig ejerafgift af køretøjerne.

Køretøjet ejes af A-Leasing A/S, der som leasinggiver stiller køretøjet til rådighed for leasingtager. Der er tale om en finansiel leasingaftale, som indgås med A-Leasing A/S, og leasingtager betales alle udgifter til køretøjet i leasingperioden: forsikring, ejerafgift, service, drift m.v.

Se vore aktuelle leasing tilbud under fanen Biler eller se nogle leasingeksempler under fanen Leasingeksempler.

Vi tilbyder leasing til private og erhverv. Kontakt os og forhør dig om mulighederne.

Kontakt os

  • Adresse: Bodalen 1, DK-8643 Ans By
    Nyborgvej 427, DK-5220 Odense SØ

  • Tlf: +45 87 20 10 25

  • Mail: info@a-leasing.dk

Find os