FlexLeasing

Leasing på periodeafgift / flexleasing:

Leasing på periodeafgift, også kaldet flexleasing, er en type finansiering, der ofte anvendes i forbindelse med leasing af biler i den dyre ende af mellemklassen og i luksusklassen.

Finansiering af biler ved denne form for leasing baserer sig på, at leasingselskabet stiller bilen til rådighed for leasingtager i leasingperioden. I stedet for at indbetale den fulde registreringsafgift for køretøjet, indbetaler leasingselskabet registreringsafgift til SKAT for den aftalte leasingperiode.

Periodeafgiften:
Registreringsafgiften der indbetales for den aftalte køreperiode afhænger af køretøjets alder og beregnes på baggrund af følgende afgiftssatser fastsat af SKAT:

Køretøjets alder: Afgiftssats:
0 – 3 mdr. gammel 2% pr. måned af køretøjets fulde registreringsafgift
3 – 36 mdr. gammel 1% pr. måned af køretøjets fulde registreringsafgift
over 36 mdr. gammel 0,5% pr. måned af køretøjets fulde registreringsafgift
Udover den beregnede afgift, beregner SKAT sig et rentetillæg som beregnes af restafgiften. Rentetillægget fastsættes af SKAT hvert halve år og udgør for 1. halvår 2015 3,6% p.a. beregnet af restafgiften.

Hvorfor er leasing på periodeafgift en god ide:

Køretøjer som er finansieret på periodeafgift, kræver en væsentligt mindre kapitalbinding i forhold til køb af et tilsvarende køretøj på fuld dansk afgift. Køretøjet indkøbes af leasingselskabet uden dansk registreringsafgift og moms, og forrentningsgrundlager er derved væsentligt lavere. Et køretøj finansieret på disse leasingvilkår vil kræve en kapitalbinding på mellem 20 og 30%. Leasing på periodeafgift er velegnet til køretøjer med en høj anskaffelsespris og til leasingtagere med et stort kørselsbehov. Da køretøjet finansieres uden danske afgifter, vil den årlige afskrivning på køretøjet være væsentligt mindre i forhold til et køretøj fuld dansk afgift. Leasingtager har ved aftalens udløb ret til, at:

  • Forlænge leasingaftalen
  • Anvise en køber til køretøjet til den aftalte scrapværdi
  • At indbetale restafgiften på køretøjet, og derved få køretøjet registreret på fuld afgift

Krav til leasingaftalen:

Aftale om leasing på periodeafgift kan indgås af personer og virksomheder der er registreret som værende bosiddende i Danmark. Køretøjet skal være indregistreret på danske nummerplader og der skal betales sædvanlig ejerafgift af køretøjerne.

Køretøjet ejes af A-Leasing A/S, der som leasinggiver stiller køretøjet til rådighed for leasingtager. Der er tale om en finansiel leasingaftale, som indgås med A-Leasing A/S, og leasingtager betales alle udgifter til køretøjet i leasingperioden: forsikring, ejerafgift, service, drift m.v.

Se vore aktuelle leasing tilbud under fanen Biler eller se nogle leasingeksempler under fanen Leasingeksempler.SplitLeasing

Store fordele ved dele-leasing:

Del-leasing, også kaldet splitleasing, er en tillægsaftale til flexleasing aftalen, som gør det muligt at dele leasingomkostningerne mellem en arbejdsgiver og en privat person.

Leasingomkostningerne deles mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forhold til hvor meget der køres erhvervsmæssigt h.h.v. privat i køretøjet, og den private leasingtager sparer derved beskatning af køretøjet. Delleasing kan kun anvendes hvor der køres både erhvervsmæssigt og privat i det samme køretøj og aftalen om dele-leasing er baseret på to underliggende aftaler til flexleasingaftalen, hvorved alle køretøjets finansierings- og driftsudgifter deles mellem arbejdsgiveren og den private bruger.

Dele-leasingaftalen regulerer både finansieringsudgifterne, dvs. førstegangsydelse, depositum, etableringsomkostninger og de løbende leasingydelser, samt køretøjets driftsudgifter, dvs. udgifter til brændstof, service m.v..

Fordele ved dele-leasing:

  • Den private leasingtager slipper for beskatnings af køretøjet
  • Arbejdsgiver sparer en del af udgiften til køretøjet da den private bruger bidrager til driften

Det er dog vigtigt at understrege, at det erhvervsmæssige kørselsbehov skal udgøre minimum 50% af kørselsbehovet, og samtidig er det vigtigt at forholdet mellem erhvervsmæssig og privat kørsel ansættes realistisk ved aftalens indgåelse.

Regulering af erhvervsmæssig og privat kørsel styres af en GPS tracker der installeres i køretøjet ved aftalens indgåelse. Ved udgangen af hver måned afleveres en log indeholdende den seneste måneds kørselsforbrug og på baggrund heraf fremsendes faktura til h.h.v. arbejdsgiver og privat bruger i forhold til kørselsregistreringen.

Kontakt os for en nærmere drøftelse af mulighederne og for en beregning på om dele-leasing er rentabelt for dig og din arbejdsgiver.

A-Leasing

Vi tilbyder leasing til private og erhverv. Kontakt os og forhør dig om mulighederne.

Adresse


Bodalen 1, DK-8643 Ans By
Nyborgvej 427, DK-5220 Odense SØ

Telefon


+45 87 20 10 25