SplitLeasing

Store fordele ved dele-leasing:

Del-leasing, også kaldet splitleasing, er en tillægsaftale til flexleasing aftalen, som gør det muligt at dele leasingomkostningerne mellem en arbejdsgiver og en privat person.

Leasingomkostningerne deles mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forhold til hvor meget der køres erhvervsmæssigt h.h.v. privat i køretøjet, og den private leasingtager sparer derved beskatning af køretøjet. Delleasing kan kun anvendes hvor der køres både erhvervsmæssigt og privat i det samme køretøj og aftalen om dele-leasing er baseret på to underliggende aftaler til flexleasingaftalen, hvorved alle køretøjets finansierings- og driftsudgifter deles mellem arbejdsgiveren og den private bruger.

Dele-leasingaftalen regulerer både finansieringsudgifterne, dvs. førstegangsydelse, depositum, etableringsomkostninger og de løbende leasingydelser, samt køretøjets driftsudgifter, dvs. udgifter til brændstof, service m.v..

Fordele ved dele-leasing:

  • Den private leasingtager slipper for beskatnings af køretøjet
  • Arbejdsgiver sparer en del af udgiften til køretøjet da den private bruger bidrager til driften

Det er dog vigtigt at understrege, at det erhvervsmæssige kørselsbehov skal udgøre minimum 50% af kørselsbehovet, og samtidig er det vigtigt at forholdet mellem erhvervsmæssig og privat kørsel ansættes realistisk ved aftalens indgåelse.

Regulering af erhvervsmæssig og privat kørsel styres af en GPS tracker der installeres i køretøjet ved aftalens indgåelse. Ved udgangen af hver måned afleveres en log indeholdende den seneste måneds kørselsforbrug og på baggrund heraf fremsendes faktura til h.h.v. arbejdsgiver og privat bruger i forhold til kørselsregistreringen.

Kontant os for en nærmere drøftelse af mulighederne og for en beregning på om dele-leasing er rentabelt for dig og din arbejdsgiver.

Vi tilbyder leasing til private og erhverv. Kontakt os og forhør dig om mulighederne.

Kontakt os

  • Adresse: Bodalen 1, DK-8643 Ans By
    Nyborgvej 427, DK-5220 Odense SØ

  • Tlf: +45 87 20 10 25

  • Mail: info@a-leasing.dk

Find os